Opzegging huurcontract

Dus, je hebt nieuwe woonruimte geregeld en nu moet je het oude huurcontract opzeggen? Op deze pagina vind je informatie, maar ook een voorbeeld van een opzegbrief voor je huurcontract.

Voorbeeld opzegbrief huurcontract

Opzegbrief in .rtf (voor Word 2007 en hoger)
Opzegbrief in .doc (voor oudere Word versies, zoals Word 2003)

Het een huurcontract opzeggen is helemaal niet moeilijk! Je hoeft geen reden op te geven voor opzegging. Een opzegbrief voor je huurcontract hoef dus helemaal niet uitgebreid te zijn, een korte mededeling voldoet; bijvoorbeeld:

Geachte heer/mevrouw,

Graag deel ik u mede dat ik de huur van [de kamer of huurwoning in kwestie] per [laatste huurdag] op zeg, in acht nemend de opzegtermijn van [de opzegtermijn zoals vastgelegd in je contract].

De laatste huurdag zal dus [laatste huurdag] zijn. Ik verwacht u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam en handtekening]

Let op bij beeindigen huurcontract

Let op de volgende aandachtspunten bij het beëindigen van je huurcontract:

 • Het opzeggen van je huurcontract moet je altijd schriftelijk doen, liefst per aangetekende brief.
  • Huuropzegging per fax of per e-mail is niet rechtsgeldig.
 • Zorg dat in ieder geval de volgende gegevens in de opzegbrief:
  • Naam huurder
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Datum laatste huurdag (houd rekening met de opzegtermijn in je contract!)
  • Je telefoonnummer
  • Datum en plaats van ondertekening
  • Je handtekening